Brankári
Jaroslav
Mikuláš
Igor
Kotos
Obrancovia
Patrik
Bob
Radoslav
Harmady
Milan
Slušný
Ján
Kabát
Marián
Kačur
Erik
Pšenák
Michal
Ferenci
Záložníci
Peter
Salaj
Martin
Jurík
Martin
Dobrovič
Štefan
Mráz
Anton
Šebo
Dominik
Valentík
Miroslav
Dubovský
Jozef
Selka
Martin
Števko
Útočníci
Samuel
Kolen
Ján
Salaj
Roland
Števko
Timotej
Kolen
Marián
Kolár