Brankári
Teodor
Kolarovič
Záložníci
Mário
Horváth
Tomáš
Buch
Nicolas
Orság
Jakub
Krištofík
Marek
Michálek
Marek
Poór
Martin
Gottgeisel
Obrancovia
Dominik
Kocka
Tomáš
Kocka
Dominik
Podolinský
Tomáš
Szalai
Jakub
Žovák
Andrej
Nagy
Útočníci
Nikolas
Botló
Dominik
Michálek