ŠK Badín, občianske združenie

ŠK Badín, občianske združenie