Obrancovia
Teodor
Bado
Marcel
Gadžo
Erik
Horváth
Andrej
Ihnatko
Benjamín
Pažitka
Radovan
Podhora
Erik
Zink
Brankári
Daniel
Durkot
Útočníci
René
Marcin
Štefan
Pulko
Denis
Tatár
Dominik
Tatár
Jaroslav
Zajac
Anton
Žofčák