Brankári
Dávid
Juhás
Erik
Sadiv
Obrancovia
Miloš
Moroň
Matej
Malenký
Dávid
Sadiv
Erik
Cina
Peter
Podaný
Peter
Liga
Dušan
Cina
Záložníci
Róbert
Sadiv
Kamil
Cimbala
Lukáš
Dvorčák
Ervín
Kudlík
Rastislav
Vasilenko
Milan
Džurban
Lukáš
Bľacha
Alex
Cina
Útočníci
Filip
Kandalik
Erik
Džurban
Viliam
Podolák
Martin
Jurčenko
Michal
Radakovič
Rudolf
Červeňák
Patrik
Simko