Brankári
Matúš
Miartuš
Tomáš
Slačka
Záložníci
Roman
Švárny
Peter
Demko
Matúš
Lukač
Karol
Pudiš
Viktor
Kolár
Nicolas
Domiter
Útočníci
Martin
Urmín
Lukáš
Vrábel
Obrancovia
Pavol
Demko
Adrián
Šulík
Tadeáš
Čurila