Brankári
Ladislav
Roštáš
Obrancovia
Pavol
Lukáč
Ján
Hunčár
Peter
Krajlik
Karol
Csóka
Rudolf
Ádi
Dávid
Rác
Ján
Šetét
Záložníci
Nikolas
Ádi
Vojtech
Tóth
Nikolas
Pongó
Christofer
Ádi
Alfonz
Dino
Ján
Csóka
Ján
Kaplár
Alexander
Ádi
Tomáš
Čóka
Útočníci
Dávid
Pongó