Brankári
Róbert
Kora
Patrik
Novák
Obrancovia
Filip
Sikorai
Gabriel
Mizer
Emma
Valisková
Lucia
Korová
Záložníci
Sebastian William
Parsons
Útočníci
Ján
Čičák
Nela
Sikorai
Margaréta
Poláková