Brankári
Marko
Varga
Obrancovia
Eva
Ferenčáková
Lukáš
Malich
Rudolf
Zajac
Záložníci
Ema
Bočkayová
Martin
Malich
Útočníci
Tomáš
Granda
Teodor
Petrík