Brankári
Barbora
Droppová
Elizabet
Marmanová
Vanesa
Veselá
Záložníci
Alžbeta
Blahová
Miroslava
Katreňáková
Zuzana
Ofúkaná
Adriana
Panáčková
Karin
Kniežová
Obrancovia
Petra
Vraníková
Viktória
Jancíková
Simona
Ofúkaná
Alexandra
Janíčková
Lea
Ondejčíková
Lívia
Barková
Rebeka
Ďurišová
Katarína
Janíčková
Útočníci
Klára
Cabúková
Jana
Rosinová
Katarína
Mišúnová
Viktória
Satinová