Školenie poľsko-slovenského trénerského personálu

Školenie poľsko-slovenských trénerov

Školenie poľsko-slovenského trénerského personálu

Je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

 

Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Vedúci partner: Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "REKORD"

Partner projektu: MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB NÁMESTOVO

Obdobie realizácie: 01.09.2017 - 31.08.2018

Hodnota projektu: 111 488,43 €

Dotácia Európskej únie: 94 765,15 EUR

(85% Európsky fond regionálneho rozvoja)

image

Opis projektu

Projekt sa využije na zvýšenie kvalifikácie trénerov pre ľudí z oblasti  Poľska a Slovenska v súlade s usmerneniami dohovoru UEFA o vzájomnom uznávaní tréningových kvalifikácií. Zlepšenie odbornej kvalifikácie poľského a slovenského trénerského personálu bude pozitívne ovplyvňovať ďalší rozvoj a profesionalitu športových organizácií pôsobiacich v poľsko-slovenských hraničných oblastiach.

Projekt sa bude využívať na výmenu osvedčených postupov a skúseností, ktoré ovplyvnia ďalší rozvoj a kvalitu športového tréningu. Úzke kontakty školiteľov umožnia užšiu spoluprácu. Organizovaním spoločných futbalových hier, výcvikových a fitnes táborov na projektových partneroch nielen počas projektu, ale aj po projekte.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zosúladiť a zvýšiť  kvalifikáciu trénerov s formálnymi a zákonnými požiadavkami a posilniť ich postavenie na poľskom a slovenskom trhu práce.

Projekt zahŕňa organizáciu a realizáciu dvoch kurzov:

UEFA A pre 12 účastníkov zo Slovenska a 12 účastníkov z Poľska

UEFA B pre 16 účastníkov zo Slovenska a 16 účastníkov z Poľska

spolu s profilovaným kurzom v angličtine, slovenčine a poľštine.

Rovnaké príležitosti v jazykovom jazyku prostredníctvom jazykového kurzu odbornej prípravy

(vrátane poľsko-slovensko-anglickej slovnej zásoby) venovanej futbalovým trénerom.