Brankári
Tomáš
Tarana
Damián
Pavlus
Obrancovia
Martin
Šutý
Tobias
Pavlus
Tobias
Oškrobaný
Tomáš
Kubaščík
Matúš
Ševčík
Miroslav
Mozoľ
Peter
Mičuda
Martin
Urbaník
Záložníci
Adam
Kavčiak
Samuel
Chovanec
Maroš
Škorík
Samuel
Bielik
Milan
Škvrnda
Adrian
Panáček
Peter
Melicherik
Šimon
Urbaník
Peter
Zajac
Lukáš
Ondrušík
Milan
Hojdík
Útočníci
Pavol
Kubaščík
Roman
Brodek
Marcus
Toka
Tomáš
Zradula
Filip
Minárik
Samuel
Máček
Tomáš
Ceglédi