Brankári
Alexander
Hreus
Obrancovia
Nikolas
Blahút
Martin
Špaňo
Richard
Rebroš
Daniel
Urbančok
Gabriel
Hošek
Oliver
Major
Marek
Janko
Záložníci
Andrej
Žovinka
Tomáš
Rusnák
Alexander
Pétery
Marko
Ivan
Marko
Brezovský
Richard
Selnekovič
Útočníci
Matúš
Žiška
Martin
Daniš