Brankári
Hamza
Attaey
Marko
Zobor
Bruno
Petróczy
Obrancovia
Marco
Horník
Štefan
Kačala
Tobias
Garžík
Lukáš
Rajčok
Nikolas
Lacko
Tomáš
Janočko
Záložníci
Adam
Trabalka
Chriatian
Oberreich
Boris
Krecháč
Roman
Kremnický
Oliver
Šinkovič
Filip
Śimončič
Útočníci
Šimon
Szép
Eduard
Heteš
Adam
Lopú
Martin
Poliačik
Tomáš
Sláviček
Alexander
Kokavec
Nikita
Potisk
Matej
Hazlinger