Brankári
Erik
Grauza
Ján
Siakeľ
Samuel
Tkáč
Obrancovia
Jozef
Bednárik
Richard
Baláž
Dávid
Sekera
Dušan
Kardoš
Peter
Pšeno
Jaroslav
Hrdina
Záložníci
Nicolas
Buschbacher
Adam
Klačko
Matúš
Kmeť
Adam
Filek
Marek
Orgoník
Richard
Daniel
Milan
Mäsiar
Jozef
Rapoš
Útočníci
Kristián
Múdry
Gustáv
Čonka