Brankári
Alžbeta
Múčková
Katarína
Janíková
Obrancovia
Silvia
Kaliašová
Katarína
Koyšová
Jana
Hírešová
Nikola
Pieťková
Petra
Šátková
Záložníci
Soňa
Šátková
Simona
Pavlíkova
Simona
Levaiová
Dominika
Adamíková
Útočníci
Lenka
Režová
Michaela
Žiačková
Veronika
Bočejová
Nikola
Pilátová
Aneta
Tomášová