Brankári
Kristof
Balla
Marek
Sabo
Adam
Szerzodi
Obrancovia
Tobias
Ollé
Matej
Murárik
Gergely
Gregor
Viktória
Zsarnaiová
Simon
Szusztor
Branislav
Kočajda
Šimon
Strieška
Záložníci
Rita
Szusztorová
Daniel
Bráz
Filip
Kmetyo
Adrián
Zábojník
Šimon
Munk
Útočníci
Marko
Kmeťo
Dominik
Trenka
Dominik
Chobot
Vanessa
Szabóová
Dávid
Kmeťo
Sebastián
Borota
Boris
Kmetyo
Tomáš
Tóth