Brankári
Matej
Kolláth
Jakub
Spodniak
Ľudovít
Pap
Záložníci
Pavol
Bryndza
Adam
Chovanec
Andrej
Pollák
Jaroslav
Kmec
Oliver
Slivka
Sven
Jurčišin
Erik
Hurný
Samuel Aurel
Kopáč
Roman
Šoltíšik
Obrancovia
Martin
Šarišský
Sebastián
Kuzár
Jakub
Harčár
Boris
Pončák
František
Lech
Daniel
Kusnyír
Patrik
Živčák
Dávid
Legnavský
Sebastián
Jurčišin
Útočníci
Patrik
Rumanský
Timotej
Zummer
Matúš
Smieško
Ľubomír
Kubis
Pavol
Pitoňák
Bakuri
Jinjolava