Brankári
Nikol
Adámeková
Obrancovia
Paulína
Palenčárová
Simona
Gaburová
Michaela
Grajciarová
Natália
Kroneková
Paulína
Kroneková
Natália
Raticová
Soňa
Kardošová
Útočníci
Nina
Vrbiková
Susanna Marie
Šido
Tamara
Horecká
Melánia
Chovanová
Lucia
Macková
Tereza
Radzová
Záložníci
Romana
Horecká