Brankári
Tomáš
Haluska
Obrancovia
Karolína
Zemanovičová
Róbert
Hoťko
Adam
Kučerák
Jakub
Cverenkár
Matej
Švajdleník
Tomáš
Ondračka
Ján Tadeáš
Žúži
Tomáš
Repa
Timotej
Boháčiak
Cyril
Biras
Záložníci
Soňa
Panáková
Samuel
Bartek
Denis
Galko
Šimon
Bariš
Šimon
Gago
Boris
Hoťko
Matej
Bariš
Simon
Juriga
Útočníci
Lukáš
Zemanovič
Dominik
Farý
Daniel
Častulín