Brankári
Róbert
Mikulášových
Obrancovia
Marek
Weber
Tomáš
Maršovský
Ján
Koczka
Ľubomír
Antal
Marián
Mojzeš
Marian
Jasenovec
Marian
Šulák
Matúš
Jarabek
Branislav
Strapek
Peter
Valúch
Miroslav
Turák
Útočníci
Patrik
Orlík
Jozef
Minárik
Mário
Krajč
Vladimír
Čapkovič
Záložníci
Igor
Katona
Ján
Šubjak
Jakub
Hrubovský
Peter
Tiko
Michal
Habai
Tomáš
Tengeri
Ladislav
Orlík
Martin
Krekáč