Brankári
Dušan
Podhorec
Matúš
Máčaj
Adam
Lipnický
Obrancovia
Lukas
Barát
Sebastián
Vrták
Jozef
Valach
Kristína
Machatová
Adrián
Malý
Juraj
Duchovič
Patrik
Dubay
Andrej
Beliansky
Záložníci
Max
Švec
Maximilián Filip
Oslanec
Boris
Sabo
Andrej
Runák
Martin
Kročka
Matúš
Turček
Dominik
Macák
Oliver
Dulay
Dominik
Bona
Oliver
Nipča
Útočníci
Marko
Barát
Nikolas
Toporcer
Denis
Ovsenák
Luboš
Trnka
Dávid
Danko
Jozef
Gajdoš
Jakub
Rosina
Simeon Peter
Prešinský