Brankári
Oskár
Straňák
Erik
Mihál
Ľubomír
Krátky
Patrik
Richter
Obrancovia
Adam
Majtán
Štefan
Korman
Lukáš
Bielik
Lukáš
Chren
Marek
Valovič
Michal
Bernát
Mário
Kača
Samuel
Vozárik
Lukáš
Penzeš
Viktor
Kapitančík
Jakub
Šášik
Dávid
Haspra
Peter
Mihálik
Aaron
Belmenen
Simon
Kruľák
Július
Krajčovič
Samuel
Bahelka
Záložníci
Ronald
Lukács
Tomáš
Zolder
Roman
Fazekaš
Alex
Pagačovič
Matej
Drienovský
Dávid
Domasta
Ivan
Mishko
Andrej
Mešina
Patrik
Gahír
Oliver
Valko
Dávid
Rebo
Dávid
Gregor
Nikolas
Kováč
Matej
Hudec
René
Hegedüs
Útočníci
Juraj
Šabo
Dávid
Michalovič
Alexander Augustín
Švec
Kristián
Petrík
Samuel
Čaládi
Šimon
Kozolka
Timotej
Mesko
Andrej
Mishko
Lukáš
Beko