Brankári
Patrik
Richter
Ľubomír
Krátky
Oskár
Straňák
Lukáš
Domaniský
Obrancovia
Jakub
Šášik
Adam Salah
Mehager
Aaron
Belmenen
Peter
Kasan
Michal
Boniš
Samuel
Bibeň
Samuel
Holka
Kristián
Ivanička
Martin
Turza
Juliana
Pivarčiová
Damián
Ivanička
Lukáš
Lauro
Záložníci
Adam
Šútor
Adam
Homola
Tomáš
Zolder
Lukáš
Penzeš
Michal
Očovský
Samuel
Vozárik
Dávid
Domasta
Matej
Drienovský
Enrico
Rusovský
Filip
Barta
Samuel
Škvarka
Lukáš
Mašír
Juraj
Bóna
Daniel
Hippík
Útočníci
Sebastián
Rák
Andrej
Čajkovič
Daniel
Šebík
Viktor
Kapitančík
Matej
Hudec
Andrej
Mishko
René
Hegedüs