Brankári
Réka Ágnes
Egri
Zsófia
Hatyina
Obrancovia
Anna
Czuczorová
Hana
Hozzánková
Dóra
Papp
Vivien
Vraukóová
Laura
Mikulcová
Stephanie
Deszátová
Monika
Matysová
Záložníci
Lilla
Nagy
Kristína
Cerovská
Mária
Horňáková
Nikoleta
Sučová
Veronika
Lamačková
Stella
Jelenčičová
Kristína
Pálová
Adriana
Bujnová
Útočníci
Romana
Porubská
Emma
Nagyová
Jana
Roziaková
Agáta
Šarköziová