Brankári
Levente
Molnár
Obrancovia
Saskia
Szolárová
Sophia
Horváthová
Stella
Horváthová
Sára
Farkašová
Réka
Hajabács
István Dániel
Bajza
Záložníci
Fruzsina
Oroszi
Nikolett
Jančárová
Karin
Matúšová
Hana
Komárová
Útočníci
Hanka
Navojska
Chiara
Kovačicová
Paulína
Petrášová
Vanesa
Varagyová
Daniela
Buranská
Dominika
Račeková