Brankári
Michal
Kučera
Matúš
Polák
Patrik
Prešinský
Obrancovia
Simona
Amrichová
Nicolas
Bošanský
Martin
Ďuriš
Daniel
Gahér
Simon
Svečula
Záložníci
Sebastián
Buch
Matúš
Holan
Roman
Komarňanský
Alexander
Kráľovič
Matej
Mikla
Alex
Šíla
Šimon
Uhrík
Viktor
Új
Benjamín
Zachar
Útočníci
Denis
Jakubík
Tomáš
Kasan
Michal
Kriška