Brankári
Branislav
Kožich
Filip
Lacko
Erik
Juran
Markus
Miklenčič
Obrancovia
Peter
Foltanovic
Meg
Molnárová
Dávid
Sedlák
Samuel
Šándor
Sofia
Bardounová
Petra
Horvatová
Christián
Valachovič
Filip
Granec
Záložníci
Adam
Špačinský
Maroš
Borza
Denis Michael
Kintler
Lukáš
Jaššo
Ondrej
Briš
Samuel
Bobovský
Miroslav
Púčik
Útočníci
Sebastian
Owen
David
Remšík
Marcel
Miklovič
Félix
Leško
Sebastián Roland
Karkó
Miroslav
Palko
Oliver Gregor
Janáč