Brankári
Jakub
KREMPASKÝ
Obrancovia
Adrian
BRETZ
Miroslav
Karabinoš
Gabriel
MIŠKOVIČ
Matej
MELIKANT
Michal
Pitoňák
Erik
Dučák
Záložníci
Benjamín
Gallik
Jakub
ILENČÍK
Marko
MAKARA
Samuel
Slavkovský
Vladimír
PRUSÁK
Jaroslav
Šperling
Marek
STAŇO
Patrik
Biro
Nataniel
Rybár
Ján
Lizak
Adam
Kovalčík
Útočníci
Martin
Trebuňa
Slavomír
Smik
Dávid
Gvoždiak
Valentín
Majerčák
Gabriel
Lizák